بازرگانی خارجی و همکاری‌های بین‌المللی

 

  • انعقاد قراردادهاي همكاري و مشاركت با شركت‎هاي داخلي و خارجي