درباره ما

معرفی اجمالی شرکت

 

دورکاوپایش زیمان با نام تجاری “زیمان” در خرداد ماه سال 1393 توسط جمعی از اعضای هیأت علمی مراکز آموزشی و پژوهشی کشور با هدف “عملیاتی سازی و توسعه فناوری‌های پیشرفته راهبردی در سطح کاربر نهایی و به منظور ارتقای شاخص‌های کیفی زندگی تمام جوامع بشری در چارچوب اهداف توسعه پایدار” تأسیس شد.

این شرکت با عارضه‌یابی و آسیب‌شناسی ضعف هایی که در شناسایی، پیاده‌سازی و توسعه فناوری‌های نوین در کشور مشاهده کرد رویکرد اصلی خود را انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه برای رفع نواقص و چالش‌های موجود در این زمینه قرار داد.

تماس با ما

تهران، چهارراه ولیعصر، کوچه بالاور، مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره وری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شرکت دورکاو پایش زیمان