اثر آلودگی الکترومغناطیسی بر خون

خون سالم از گلبولهای قرمز تشکیل شده که گرد بوده و آزادانه در پلاسما شناور اند. در شکل زیر، نمونه‌ی زنده ای از قطره‌ی خون سر انگشت در زیر میکروسکوپ نشان داده شده است. تغییر در اندازه، شکل و میزان تحرک گلبولها نشانگر اختلال در سلامتی است. شکل 4 خون زنده (بدون ماده شیمیایی افزوده) را در محیط پاک الکترومغناطیسی (A) و همان فرد پس از 10 دقیقه صحبت با تلفن بدون سیم (B) و بعد از 70 دقیقه استفاده از کامپیوتر (C) نشان می‌دهد.

همانگونه که در شکل های بالا در خصوص استفاده از تلفن همراه و رایانه مشخص است، گلبولها به هم چسبیده و شبیه دسته‌ای سکه شده‌اند. این پدیده شناخته شده رول (rouleau)، نشانگر خون ناسالم است.

 معمولا رول (rouleau) در اثر غلظت فیبرینوژن (fibrinogen) و یا دیگر تغییرات پروتئین پلاسما مانند میلوما چندتایی (multiple myeloma) یا ماکروگلوبولینمیا (macroglobulinemia) بوجود می‌آید. توضیحی دیگر برای رول، پایین آمدن پتانسیل الکتریکی غشای سلولی است که نیروی دفعی بین سلولی را ضعیف می‌کند. احتمال سوم می‌تواند این باشد که این پدیده‌ ساخته میکروسکوپ است که به دلیل قابل تکرار بودن نتایج منتفی است. لازم است پژوهش بیشتر در مورد نحوه تشکیل پدیده رول انجام پذیرد.

با تشکیل رول، سطح گلبولهای قرمز خون به صورت چشمگیر کاهش یافته و آزادسازی مواد غذایی و جمع آوری ضایعات به دشواری انجام می‌شود. در نتیجه، سردرد، سختی تمرکز، سرگیجه، تهوع، مشکلات قلبی و فشار خون بروز پیدا کرده و همچنین سرماخوردگی، بی حسی و یا سوزش در دست و پا بوجود می‌آ‌ید.

خبر خوش آنکه تجزیه و تحلیل خون زنده برای تشخیص EHS می‌تواند مفید باشد. سرعت دسته‌ای شدن گلبولها و رهایی از دسته پس از پایان دریافت تابش می‌تواند معیاری برای درجه حساسیت باشد.

منبع:

Havas, M., 2013. Radiation from wireless technology affects the blood, the heart, and the autonomic nervous system. Reviews on Environmental Health28(2-3), pp.75-84.