مشاوره، نظارت و توسعه فناوری

خدمات مطالعاتی، مشاوره فنی و تخصصی

  • کمک به نظارت وتصمیم سازی مدیریتی در کاربری های مرتبط مانند: محیط زیست، کاهش منابع آب، فرسایش خاک، جنگلداری، امنیت غذایی، منابع طبیعی، معدن، پهنه های آبی، هیدرولوژی، بلایای طبیعی و …
  • انجام خدمات مشاوره‌ای در چارچوب موضوع فعاليت شركت
  • انجام مطالعات راهبردي (استراتژيك) و ارایه خدمات مشاوره­ای به منظور تصمیم سازی کلان در زمينه سنجش از دور و کاربردهای عملیاتی مرتبط

نظارت تخصصی و استاندارد سازی

  • نظارت بر طرح‌ها و پروژه‌های فناورانه و ارزیابی قابلیت عملیاتی و خدمتی آنها در چارچوب سطح فناوری احصاء شده
  • نظارت فنی و سیستمی بر پروژه­هاي پژوهشي و کاربردی در زمینه سنجش از دور
  • تجاری­سازی و تبدیل علم به ثروت از طریق ارایه دستورالعمل‌ها و استانداردهای کاربردی دستاوردهای علمی و پژوهشی

خدمات آموزشی و ترویج فناوری

  • برگزاری کارگاه‌های آموزشی در دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی (صف و ستاد)
  • همکاری با دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی در زمینه سنجش­از دور