مخابرات و الکترونیک

  • ایستگاه‌ زمینی کنترل ماهواره (TT&C)
  • ایستگاه زمینی کاربری (Satellite Gateway )
  • تأمین قطعات، ادوات و تجهیزات منظور خاص الکترونیکی و مخابراتی
  • تولید نرم‌افزارهای پشتیبانی تبادل داده مبتنی بر پروتکل TCP/IP در شبکه‌های ماهواره‌ای
  • تولید نرم‌افزارهای کنترل و ردیابی ماهواره
  • تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای کدبردار (Decoder) داده‌های خام ماهواره‌ای