تالاب‌ها

شناسایی تالاب‌ها

فرونشست

فرونشست

ایستگاه دریافت

ایستگاه دریافت

سنجش از دور سامانه های اطلاعات مکانی و ژئوانفورماتیک

سنجش از دور کاربردی

انجام پروژه‌های کاربردی و توسعه­ای در زمینه پایش ماهواره‌ای پهنه‌های آبی مانند آلودگی منابع آب،‌ شوری آب، تغییر دمای سطح آب و ….

فیزیک سنجش‌­از دور و مطالعه رفتار پدیده­‌ها در مواجهه با طیف الکترومغناطیس، آشکارسازی اجسام و پدیده‌ها مبتنی بر تکنیکهای پراکندگی معکوس (Inverse Scattering)

طراحی، ایجاد، استقرار و پشتیبانی سامانه‌های پایش ماهواره‌ای از قبیل:
پایش محیط زیست و منابع طبیعی
پایش محیط انسانی و سیستم‌های زمینی
پایش جو و اقیانوس

بومی‌سازی، نوآوری و بهینه‌سازی فناوری سنجش از دور منطبق با شرایط محیطی و اکولوژیک کشور

انجام پروژه‌های کاربردی و توسعه­ای در زمینه پایش ماهواره‌ای جو (مانند مدلسازی اثر جو روی تصاویر ماهواره‌ای، شناسایی عوامل جوی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، ریزگردها، آلودگی‌های جوی و …)

انجام پروژه‌های کاربردی و توسعه­‌ای در زمینه پایش ماهواره‌ای محیط زیست انسانی و فرآوری‌های زمینی (نظیر محصولات کشاورزی، معدنی، مدیریت بهره‌وری و تخصیص منابع آبی، خشکسالی، فرسایش خاک و …)

سنجش از دور سیستمی

آزمایش و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات و ملزومات سامانه‌های سنجش از دوری

ایستگاه زمینی دریافت تصاویر هواپایه (پهباد) و فضاپایه (ماهواره‌ای)

سنجنده تصویربردار راداری (SAR و ISAR)

ژئوانفورماتیک

  • انجام پروژه‌های پژوهشی کاربردی و توسعه­ای در زمینه علوم مهندسی ژئوماتیک (نقشه‌برداری، سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) و فتوگرامتری)
  • طراحی، ایجاد، استقرار و پشتیبانی سامانه‌های پشتیبان تصمیم‌گیری مبتنی بر پایش برخط زیست‌بوم‌های زمینی، آبی و جوی به منظور مدیریت بحران‌های طبیعی
  • تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای کدبردار (Decoder) داده‌های خام ماهواره‌ای به فرمت استاندارد تصاویر ماهواره‌ای
  • تولید نرم‌افزارهای پشتیبانی تبادل داده مبتنی بر پروتکل TCP/IP در شبکه‌های ماهواره‌ای
  • تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای تحلیل و پردازش تصاویر هوایی و ماهواره‌ای
  • تولید و پشتیبانی آماده‌سازی، ذخیره‌سازی، مدیریت ،‌پردازش و تحلیل نتایج
  • ‌تولید و پشتیبانی واسط‌های گرافیکی (GUI)، اعلام هشدار و گزارش‌دهی نتایج مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای

سامانه‌های تصویربردار و پردازش تصویر

انجام طرح‌های توسعه ای مرتبط با حوزه‌های کاربردی فضا و ارتباطات ماهواره‌ای

تولید سامانه‌های عملیاتی مرتبط با نیازهای کاربران فناوری سنجش از دور

توسعه عملیاتی سامانه‌های سنجش‌از دور نوری و مایکروویو

پردازش، تعبیر، تفسیر و استخراج اطلاعات از داده هواپایه (پهباد) و فضاپایه (ماهواره‌ای)